İletişim


Inci Tourism and Hospitality

Managing Director: Ceyhan INCI
Adres: Lloyds House, 18-22 Lloyd Street, Manchester, United Kingdom M2 5WA
Tel: +44 (0)161 376 5143
Fax: +44 (0)161 376 5143
Email: inciturizm@gmail.com

Bir bireyin en önemli varlıklarından biri olan eğitimli olmak, eğitimin sürekliliğine inanarak öğrenmek ve çevresine katkıda bulunmak onun en büyük sorumluluğudur.

admin-ajax
Ceyhan İNCİ
Managing Director